Places

Ishikawa Memorial Budokan

357, Shimohirama, Saiwai, Kawasaki, Kanagawa

15 mins. from JR Kashimada station

1 min. from Tokyu bus Budokan-mae stop

Culttz Kawasaki

1-1-4, Fujimi, Kawasaki, Kawasaki, Kanagawa

15 mins. from JR Kawasaki station

Takatsu Sports Center

3-15-1, Futako, Takatsu, Kawasaki, Kanagawa

8 mins. from Tokyu Denentoshi Line Futakoshinchi or

Takatsu station